VÁR XI. évfolyam 2015/1

Megjelent a VÁR Irodalmi és Közéleti folyóirat XI. évfolyam 1. száma

3-5         Ars-vonásokBozók Ferencverse, kézírásos verse és portréja

7-16       Kondor Katalin – A prioritások kérdése a legfontosabb kérdés ebben az  országban

17-24     Fenyvesi Ottó verse

25-33     Gyöngyösi András – Szarajevó

34-37     Ambrus Lajos – Volt  egyszer egy világháború

38-39     Gáspár László versei

39-40     Bence Lajos versei

41-43     Bobory Zoltán – Babits-emlékülés

44-46     Bakonyi István – Személyes hangon Babits Mihály Húsvét előtt c. verséről

47-57     Sipos Lajos – A Babits-kutatás helyzete ma

58-67     Tompa Zsófia – „Titkos lánc nyúl át a földön”

68-78     Sebők Melinda – Babits Poe-, Longfellow- és Whitman-élménye

79-88     Finta Gábor – Babits olvasmányai és a modernség válaszútjai

89-90     Révész Ágnes versei

90-91     Hétvári Andrea versei

91-92     P. Maklári Éva verse

92-94     Kürthy Réka verse

96-97     Tóthpál József  –  Laudáció – Faragó  Laura

98-99     Balajthy Ferenc versei

99          László Péter Sándor verse

99-100   Marton Réka Zsófia versei

101-106 Pomogáts Béla – Irodalom, nyelv – identitás

107-109 Román Károly – Pomogáts Béla köszöntése

109-112 M. Takács Lajos – Koch Imre 60 éves

112-114 Koch Imre versei

115-118 Szakolczay Lajos – Ősiség és modern életérzés – a korongtól a forgó testig

119-124 Bertha Zoltán – Nagy Zoltán Mihály regénytrilógiái

125-127 Haklik Norbert – Minden út

128-132 Arató Antal – Emlékezés B. Supka Magdolnára.

133-136 Shah Gabriella – „Mesterek mentora” Emlékkiállítás Supka Magdolna   tiszteletére

137-140 Cs. Varga István – Búcsú Sarkady Sándortól

141-143 Máriás József – A magvető vándorapostol

145-148 Stanyó Tóth Gizella – „Úgy szép a rét, ha minden virág nyílik rajta ”