VÁR XI. évfolyam 2015/2

Megjelent a VÁR Irodalmi és Közéleti folyóirat XI. évfolyam 2. száma

3-5 Ars-vonások – Simek Valéria verse, kézírásos verse és portréja
7-10 Bobory Zoltán – Emlékbeszéd
11-12 Simek Valéria versei
13 Bíró József verse
13-14 Tarjáni Imre versei
14-15 Vincz Natália versei
17 Paál Lajos verse
17-18 Heiter Tamás – A kályhás
20-23 Kulcsár Ferenc verse
23-26 Ambrus Lajos – Sírtánc
27 Cseke J. Szabolcs verse
29-30 Prohászka László – Operett
31 Saitos Lajos versei
32-38 Vörösmarty Dénes – Adalékok Vörösmarty Mihály leszármazottaihoz
39 Pálfalvi András verse
40-41 Káliz Sajtos József verse
42-46 Sebők Melinda – György Oszkár ismeretlen Vörösmarty-szonettje
47-49 Csaba Ferenc verse
50-51 Somkuti Gabriella versei
52-53 Jasper Gyula versei
54-58 P. Maklári Éva – Utazás; Pisti Tanár Úr
59-63 Óvári Edit – Negyedszázad szerelem
63-65 Csák Gyöngyi versei
66-70 Török Rózsa – Csanádi Imre levelei a hadifogságból
71-75 Kulcsár Ferenc – Csend-Élet
76-78 Bakonyi István – Büki Attila – Csavarvonal
79-83 Virágh Ildikó – Beszélgetés a József Attila–díjas Bakonyi Istvánnal
85-86 Bodnár Dániel – Horváth László Imre: Lett este és lett reggel
87-89 Kalász István – A család
90-91 Major László – Magyarság és hazaszeretet Kiss Dénes verseiben az ezredfordulón
92-95 Lantos Tivadar – Valahol fenn, a Magyar Olümposzon
96-101 Revák István – Metafi zikus Bestiák, Dienes Ottó kiállítása elé
102-104 Péterfy Gizella – Kiállításom elé
105-107 Lakner József – Avatóbeszéd