VÁR VIII. évfolyam 2012/5 Antológia

Megjelent a VÁR Irodalmi és Közéleti folyóirat VIII. évfolyam 2012/5 száma

 

Tartalomjegyzék:

 

4            Álmos István – Számkivetettek, Ereklye

5            Babics Imre – Macskám hempereg forró betonon...

7-8         Balajthy Ferenc – Alkonyi dacban, A mester és a kép

9            Balázs F. Attila – Minimál

10          Barna J. Attila – Kórházi délután

11-12    Bata János – Elcsöndesül az éjszaka, Arad

13          Bella István – És szólt a szó

14          Bence Lajos – Ágrólszakadt haikufüzér

15-16    Bobory Zoltán – Az utat, az utat ne eNGedj étek feledNI!, Lábnyomok a 
                                            parti homokban

16-17    Botár Attila – Krónikátlan Ének

17          Bozók Ferenc – Szoba, Tűrhető öröklét

19-20    Büki Attila – Elmélet, A szétáradó időben

20-21    Cseh Károly – Nyár-esti kártyaparti amnéziában, Augusztus utolján

21-22    Cseke J. szabolcs – Harangszó lebben

23          Csoóri Sándor – Dünnyögő

23-25    Czébely Lajos – A dunánál 1996-ban, Gyökérszakadás előtt

26-27    Czigány György – Hirtelen csokor, Nyári este

27          Deák Mór – Amulett

28-29    Harry Duda – A lezuhant templomharang emlékműve Székesfehérvárott
                                     – Akár a „lübecki harangok”, A KATYŃIAK

29-33    Fenyvesi Ottó – Tele van a memória

33-35    Gál Sándor – töredék, Romkert

35-36    Gáspár László – Legkegyetlenebb kérdéseim egyike, Veszteség-leltár

36          Jan Goczol – Az én Sziléziám

36-37    Gyurkovics Tibor – „Dália”

38-40    Heiter Tamás – Napi Leltár, Piszkos Freud

41          Hétvári Andrea – Zsoltár az ikrek havához

41-42    Kabdebó Tamás – A várakozók

43          Kalász Márton – Szopori Nagy Lajos emlékezete, Telefon-töredék

45-46    Káliz Sajtos József – Az élő Vörösmartyhoz

46-47    Kelemen Lajos – Áramlat, Hangolás

48-49    Kerék Imre – Hommage á Buda Ferenc, Meditáció egy gesztenyefáról

49          Kipke Tamás – (haikuk)

50          Koch Imre – Helyszín, Torlódás

51-53    Kulcsár Ferenc – Ősz felé

54          Lángi Péter – Alistáli György         

55-58    László Zsolt – Csákok földjén barangoló..., Elevenné festve...

58          Lőrincz Tamás – Sobor

59-60    L. Simon László – Wathay vicekapitány a fehérváriakhoz és a jó Istenhez

61-62    Nagy Ágnes – Fellegek titkairól

62-63    Nagy Gáspár – Árulás, ha nem voltatok ébren, Tizennégy áprilisi sor

63-64    Németh J. Attila – Köldöknéző, Film, szakadás

64-65    Paál Lajos – Néhai Malevicsre gondolok – néha, Nyugodj békében Apollinaire

65-66    Pálfalvy András – Kereszt a téren

66          Pásztohy Domokos – Csöndesen

66-67    Pásztor Attila – A funtineli...

68-69    Péntek Imre – Hazafelé, Trianoni anziksz Pannóniából

69          P. Horváth László – Amíg lehet

71          P. Maklári Éva – Pénelopé szavai Odüsszeuszhoz

72          Réfi János – Mozaik, Út

73          Révész Ágnes – Angyal Budapesten, Remete

74          Saitos Lajos – Ulmnál A Duna, Jel

75-76    S. Benedek András – Téli kert, Munkács

76-78    Serfőző Simon – Egyszer, Onnan hallom, Járdával, kövesúttal

78-79    Simek Valéria – Kezed intésére, Partomlás

80          Somkúti Gabriella – Vallomás, Már késő?

81-83    Szabó Ferenc SJ – A Házsongárdi temetőben, DUINO Ötödik tengerparti elégia

84          Szabó Gábor – Múlt és jelen

85          Szegedi Kovács György – Vér, Panel-naplemente lágy ecsetkezeléssel

86          Szemere Brigitta – Reggel

86-87    Szigeti Lajos – Igéző, Lélekhalász

87-88    Szikra János – Elférek egy hangyafejben, Isten, féreg minősége

88-92    Tari István – Betakarják az eget, Kiadó a keresztút

92-93    Tornai József – Én is ördögszekér lettem, Ha ő lesz erősebb?

93          Török-Zselenszky Tamás – A moldvai csángó-magyarok magyar nyelvű miséi érdekében

94          Turcsány Péter – [Mennyi gondolat...]

95          Ughy Szabina – Beteljesedett

97          Várady Gizella – Kit itt hagytak

97-100  Vári Fábián László – Változatok a halotti beszédre, Utravaló

101-103 Janusz Wójcik – Alba Regia, A Katyńi Emlékkereszt Állítására

104        Karol Wojtyla (II. János Pál pápa) – Forrás és kéz, Elválás

105        Zirig Árpád – Küszöbén a télnek, Jegenyés utakon

106        Zsávolya Zoltán – Nyújtott szonett a szenvedélyről, Aprómunka

107-109 Zsille Gábor – 16 haiku, Képtár

111-112 Zsirai László – Hálatáblák sora

115-125 Bokros János – A vak ló, Aszály, Egy lányhoz, Kendertilolás, Kepler levele Borbálához, Nagyanyámnak, Portásfülkék, Sorompók,Tollal kezedben, Üzenet, Vasárnapok