Tisztűjító közgyűlés

Május 30., csütörtök, 16:30

(Vörösmarty Terem)

A Vörösmarty Társaság tisztújító közgyűlése

 

Vezetőség választás 2019.  Gál Csaba – levezető elnök; jegyzőkönyvvezető – Szigli Barbara; jegyzőkönyv hitelesítő – P. Maklári Éva és Bakonyi István; szavazó számláló bizottság – Dr. Lakner Józsefné és Halmai Tivadar; jelölő bizottsági tag – Peresztegi Nagy István, Escher Ilona és Dr. István Sarolta.

 

 

Gál Csaba ismertette a napirendi pontokat

 

 

Bobory Zoltán beszámolója a 2018-as év történéseiről.

A közös munka feltétele az elmúlt 5 évben. Vissza kellett szerezni a működőképes helyiségeket. A Vár folyóirat további fejlesztése. Két verses antológia megjelentetése, a lengyel irodalommal  megerősödő kapcsolatok építése. A Határon túli Magyar Irodalom Napjainak megrendezése.  A Magyar Széppróza Napja és a Magyar Irodalmi Folyóiratok Országos Találkozója.  Könyvkiadások a város támogatásával és pályázatok segítségével történik. Az Áron Nagy Lajos Művészetbarát Kör évente öt kiállítást rendezett. László Zsolt irodalmi csoportja a Költő-zúg. Pásztor Bertalan a dunaújvárosi programok szervezője. Szigl Barbara és édesanyja a tisztaságot és a rendtartást intézte. Köszönetet mondott a támogatóknak is: a városnak és a médiának.

 

 

A pénzügyi ellenőrző beszámolót Tóth Attila tartotta. Akkor sikeres egy társaság, ha jövedelmezően gazdálkodik, és ezt a gazdasági eredmények is alátámasztják. A tagdíj elenyésző összege mellett támogatásokkal leheteredményeket elérni.

 

 

Mezeiné Forgács Ágnes könyvelő pénzügyi beszámolója. Megvolt a pénzügyi háttér. A hivatalok csak nyereséges szervezeteket támogatnak. Kiadásaink a könyvkiadásból vannak, bérköltségek, személyek kifizetése és a bérhez tartozó járulékok. Posta és irodaszerek; nyomdai költségek és szerkesztői munkák , a honlapunk szerkesztése.

 

 

Aktualitások. Bakonyi István hozzászólt az Ünnepi Könyvhét és a Fehárvári Ünnepi Könyvnapok körüli zavarokhoz. Sajnálja, hogy a könyvhét nem kap méltó figyelmet.  Ezen a napon kapta meg Bobory Zoltán a Vajda János-díjat is.

 

 

hallgatóság 1

 

 

Alapszabály módosítás

Dr. Németh Nikoletta dolgozta ki. Az új polgári törvénykönyvnek és a civil törvényeknek megfelel az alapszabály.A legutóbbi elnökségi gyűlésen tett észrevételek  felhasználásával kerültek be a módosítások.. Társaság szervei.– A közgyűlés a társaság legfontosabb döntéshozó szerve. Az elnökség, a társaság ügyvezetése. Az elnököt és a négy alelnököt, meghatározott funkcióval öt év határozott időtartamra a közgyűlés választja. A Vár folyóirat az elnök hatáskörében van! A felügyelő bizottság 3 főből áll, kívülálló személyek is választhatók. Tiszteletbeli örökös elnök jelölése. Tagdíj befizetések – differenciált tagdíj, diák kedvezményes tagdíj.

 

 

 

 

Escher Ilona elmondta: az elnökségi tagokat a jelölő bizottság javaslatára választották.

Bobory Zoltán – elnök

Dr. Lukácsy József – általános alelnök

P. Maklári Éva – irodalmi alelnök

Bakonyi István – társadalmi kapcsolatokért felelős alelnök

Dr. Lakner József – művészeti alelnök

A jelölés után nyílt szavazással történt meg a választás.

 

 

Felügyelő bizottságot is választottunk:

Tóth Árpádné, Szakáll Antal és Fehér Veronika személyében.

 

 

Bobory Zoltán Dr. Arató Antalt nevezte meg tiszteletbeli elnöknek. Méltó helyre került a cím.

 

 

Arató Antal megköszönte a kitüntetést.

 

 

 

 

Bobory Zoltán régi-, és új elnök Németh Nikoletta ügyvédnőnek megköszönte a közreműködését, az új alapszabály szakszerűségéért.