Határontúli Magyar Irodalom Napjai

 

 

A programot támogatta:

Weboldal: http://www.nka.hu/

 

 

Alább az első nap eseményei láthatók

 

 

Meghívó

 

2019. október 6., vasárnap délután

Moderátor Lukácsy József.

 

 

Vargha Tamásünnepi beszéde és köszöntője.

 

 

Bobory Zoltánbevezetője, köszöntötte a konferencia résztvevőit. A találkozó témája és címe:

Jóváhagyott végzet? – Trianonba zárva

Helyzetjelentések – könyvbemutatók

 

 

Lukácsy József

Trianon és a Kárpát-medencei magyar irodalom

Trianon után az egységes magyar irodalom fregmentálódott. Határon túli magyar irodalom, nemzeti magyar irodalom –, nemzeti jó, igazságérzet, szépség.

Erdély – Kós Károly. Erdély szellemi életéhez hozzátartozott az új irodalmi lapok indítása, irodalmi művek létrehozása. 1926: Kemény János Erdélyi Helikon, Erdélyi Szépmíves Cég – Bánffi Miklós, Kuncz Aladár és Kós Károly. 1970: Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér.

1990 után felemás gondolatok, újító szándék és érdek.

Délvidék- Nagybecskereki Torontál, Bácskai Revű. Újvidék: a kisebbségi irodalom reprezentálása. Vasárnapi Újság –, kisebbségi problémák. A Kalangya folyóirat Szirmai Károly és Herczeg János szerkesztésében egy évtizedig jelenik meg. 1957: Híd. 1987 Fórum Lap-, és könyvkiadó. 1960: Sympozion Tolnai Ottó szerkesztésével. 1965: Új Sympozion –, Fenyvesi Ottó, Domonkos István, Tari István, Bence Lajos és Sziveri János. Marcsók Vilma: Szórványélet Délvidéken.

Kárpátaljai magyarok, ukrán nyelvtörvények. 1989 után romlottak az életkörülmények is. Kárpátalja jelentős irodalmi hagyományokkal rendelkezik. Gyöngyösi István, Vári Fábián László, Fodor Géza és Füzesi Magda. Folyóirata az Együtt és szerkesztője Vári Fábián László.

Felvidéken a magyar irodalom – Ferbák Imre, Földes László – elnémultak, többen Magyarországra távoztak a Benes-dektrétum után.  Dobos László, Duba Gyula, Fábri Zoltán: Messzi voltak a csillagok. Gál Sándor Naplója.

 

 

Szabó Ferenc atya

Magyarország kálváriájának száz éve

Prohászka Ottokár és Bangha Béla S.J. az ország erkölcsi megújulásáért.

A keresztény hit érdekében  Prohászka Ottokár püspök és Banga Béla jezsuita atya nagyon sokat tettek. Modern katolicizmus kis könyve.

A kereszténység a szociális igényeket is szolgálja. A hit és a hitből fakadó erkölcs fontossága.

A kereszténység nemzeti feltámadás és az erkölcsi ébredés záloga. A keresztény kurzus és a szenny megtisztítása.

Banga Bélát antiszemitizmussal vádolták, kereste az ökumenizmust. A eresztény magyar sajtó megteremtésén dolgozott. A valláserkölcs volt a fő szempont.

 

 

Bobory Zoltán Disznósajt-díjat adományozott az atyának.

 

 

Vári Fábián László

Újabb száz esztendő: a nyelvtanulás gyötrelmei.

Beregszász ipari szerepe. Itt van a terület legjobb hírű magyar középiskolája. Az orosz és ukrán nyelvi képzés előretörése. A nyelvgyötrő fordítás nehézségeiről. A nyelvismeretek csúfondárossága. A nyelvtanulás sikertelenségei és furcsaságai. Az ottani nép derűje, a nyelvtan sajátságos használata, több nyelv ötvözete.

 

 

 

 

 Aradi vértanúkra és a Trianonra emlékeztünk

 

 

Bobory Zoltán előszava

 

 

Himnusz eléneklése

 

 

Kuruc dal Cserta Gábor és Cserta Balázs előadásában.

 

 

Kuruc dal 2017. P. Maklári Éva mondta el versét.

 

 

Borbély László novellájából olvasott, nagyapjára emlékezve.

 

 

Váry Fábián László:Jég és korbács, Fekete Gyulának 2008-ban.

 

 

Saitos Lajos: És szólt a tárogató.

 

 

Péntek Imre: Trianoni anzix Pannóniából.

 

 

Zirig Árpád: Kárpátok széle.

 

 

Faragó Laura: 3 magyar népdal Erdély földjéről.

 

 

Szabó Ferenc atya: Kolozsváron a Házsongárdi temetőben, 2001. április 3.

 

 

Finta Éva 3 versét Dóka Andrea Színésznő mondta el.

 

 

Cserta Gábor: Harag nő az ajkatokon…

 

 

Tari István: Kis Ernő sírja Németeleméren. Vesztőhelyünk Arad.

 

 

Bobory Zoltán: Hallgatásért való ének (az aradi vár falánál).

 

 

Szigeti Lajos: Keserves.

 

 

Balajthy Ferenc: Ami egyszer elveszett.

 

 

Cserta Balázs és Cserta Gábor előadásában: Szabadságdal 2019-ben.

 

 

Szózat eléneklésével zárult a megemlékezés