Határon Túli Magyar Irodalom napjai – második nap

 

 

A programot támogatta:

Weboldal: http://www.nka.hu/

 

Alább a második nap eseményei láthatók

 

Meghívó

 

2019. Október 7., hétfő délelőtt

Moderátor: P. Maklári Éva

 

 

Szakolczay Lajos

Trianon, mint élő seb

Szemelvények és idézetek a magyar lélekről és a nemzeti öntudatról.

 

 

Faragó Laura

Szakoclzay esszéjét Faragó Laura olvasta fel. Tolnai szerint a nyelvünk, hangzatossága miatt szépnek tekinthető. Karinthy Frigyes   –Trianon sebe minden magyarnak fáj.

 

 

Tófalvi Zoltán

  –Az egyetemes magyar irodalom.

  –A magyarságnak nincs elég információja a saját múltjáról.

  –A Szilágyi Domokos körüli kérdőjelek. A 20. századi magyar költészet egyik legkiválóbb alakja. Az ügynökmúlt árnyalása. A rágalmazás megvan, de a hálózati dosszié és az aláírás is hiányzik. Szilágyi Domokos megfigyelése, az ügynökbotrány. Lászlóffy Aladárt is ügynöknek titulálják, munkáikat be kellett zúzatni.

 –A Sóvidék históriája,  irodalma és néprajza. Meg nem valósult törekvések egy átfogó kötethez.

 

 

Tófalvi könyve

 

 

 

 

Domonkos László

Az alföldi parasztság sokszínűsége

Soha nem volt rabszolga. Szepesi Attila itt találta meg a nemzeti karaktert.

 –A Héjas-tanya szerepe Kecskemét közelében. Héjas Iván gondolata a világháborúból hazafőve: a magyar élet minden síkján magyarok legyenek a vezetők. A Tanácsköztársaság hiányosságai miatt az ellenforradalmárok önvédelmi akciókban fegyvereket szereztek, 127 falusi vezető gyülekezett a Héjas-tanyán. Rád Árpád vezetésével megalakult a „Rongyos gárda”. Az elnevezés Jókaitól való. A népi indulat összefogásával és segítségével Örkény, Lajosmizse és Kecskemét körüli területeket ellenőriztek fegyveresen. Szerepük volt a román hadsereg visszaszorításában.

 

 

Szabó Ferenc atya

Az Oslóban elhunyt Sulyok Vince költőről

Az 1956-os forradalom résztvevője és képviselője. Idegenben magyar költőket fordított norvégra.

„Egy irodalmunk van. És minden összefügg.” Idézet Sulyok Vince Fényörvény verséből.

 

 

Bakonyi István

VÁR bemutató – 2019/ 3. szám

 

 

Vár Tartalomjegyzéke

Kiemelte a Nagy Gáspár halála évfordulójára rendezett konferencia résztvevőinek írásait, Szakolczay Lajos és Bobory Zoltán visszaemlékezését. Szigeti Lajos felolvasta szerelmes versét Kéz csók címmel.

 

 

Szigeti Lajos

 

 

A VÁR-díj átadása. Tófalusi Zoltán kapta az idén.

 

 

 

 

Finta Éva

Könyvjutalmakat is adtak át a résztvevőknek

 

 

 

 

Hétfő Délután

Moderátor Bakonyi István

 

 

 

Péntek Imre

Gondolatok a Trianonról szóló irodalomról

Az egyszerűb emberek is tollért nyúltak, hogy leírják a gondolataikat. A fájdalmat, a drámát és érzelmeiket fejezték ki. Sajó Sándor írása a Magyar Életben. A népi énekesek mellett a nagy költőink, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és József Attila is írtak trianoni verset.

Később a szocializmusban Trianon csak árnyék. A trianoni fogalom folyamatosan változik, ma a politikai közbeszéd tárgya. Létezik egy átfogó elv a magyarságban.  Trianon traumája még ma is tart, és nem zárult le. A kollektív tudat traumájában az irodalomnak fontos szerepe van.

A rendszerváltás után a trianoni művek nem kerültek be a kánonba. Az új haza fogalma, az összetartozás lelki egysége.

Tari István: Messziről szabadságot, láncot.

 

 

Bence Lajos

Velünk él Trianon

Muravidéket a szerb csapatok szabadították fel, és átadták a jugoszláv rendszernek.

A Muravidék Dráván inneni része ma Szlovén birodalom része. A kommunista érában Vilko Novák őrködött a Muravidék magyarsága fölött.

Hosszasan beszélt még Trianon utóhatásairól és az ottaniak együttéléséről.

 

 

Tari István 

Magyarok és dél-szlovénok közös együttélése

Kirakat Jugoszláviában. Titó marsallá lépteti magát elő. Az utcák a tömeggyilkosok nevét viselik. Az állambiztonság szennyese: Újvidékre telepítik a magyar médiaközpontokat – Újvidéki Kiadó Ház. Megfigyelhető hely. Titó a világot megtévesztő kirakatot hozott össze. Sympozion folyóirat, képzőművészeti táborok Nagybecskereken. Dicin utazási igazolvány, forradalmi fiatalos gondolatok. Jelentős összegű tiszteletdíjakat kaptak, a versek is hosszúak. Ekkor Danyi Magdolna a folyóirat főszerkesztője. Az igazi demokrácia hiányos, korrupt tisztviselők. Diáklázadások. Zentai művésztelep és kanizsai happeningek. A Hornyik Miklós alapította Jugoszláviai Magyar Fiatalok lapja, annak idején kolorban nyomtatva.  Vicei Károlyt 2 év és Sz. Kanyó Lászlót 1,5 év börtönre ítélték. Erotica szám. Ladik Katalin performancei. Szocialista izgatás jelképei voltak.

 

 

 

 

Zirig Árpád

Miért következett be Trianon, és kik voltak a felelősei?

Kis történelem.

– A törökök legyőzése, összefogás.

– A Habsburg- birodalom oszd meg és uralkodj elve.

– Európá újrafelosztásának lehetősége az első világháború.

 – Az Osztrák-Magyar Monarchiát szétmarcangolják. Megerősödött a magyar területek szétvagdalása.

 – A Csehszlovákiai Nemzeti Tanács létrejötte, Benes és Masarik. – A vesztes háború kiszipolyozta az országot. Tisza István mondata: a háború elveszett. Merényletben meggyilkolták. Károlyi alakított kormányt. Kun Béla szerepe. 1918. október 18.: a csehszlovák állam megalapítása.

– A magyar lakosság üldöztetése – hadsereg híján védtelen lett.

– A románok ragaszkodtak a tiszántúli területekért, Budapest megszállása.

 – Szegeden ellenkormány alakult, Horthy Miklós vezetésével.

A békeszerződés szentesítette a Trianont, a nagyhatalmak előre meghozott döntéseivel. Az utódállamok hazugságai és telhetetlenségei.

 

 

Bertha Zoltán

Tokaji írótábor

Nemzetiségünk valaha mélyen össze volt fonódva a vallással. Németh László – „…elveszünk már, elveszejtjük önmagunk.” Mécs László – „Hadúr engedte, szétszóródott a népe.”

Ady kultusz. Gara János:Értől az óceánig –, Ady remélte, hogy e nyomorult népnek a virrasztója lesz. Szabó Dezső: Az elsodort falu.  Pusztulás és a vitalitás, a magyarság feltámadása.

1956: a magyar lélek, jellem és alkat. Később Nagy László: „…Nekem Ady Endre ostora tetszik!” Gitta István (Nagyvárad):" „…Foszlik az ostorod, Ady Endre.” Sütő András, Kodolányi János, Borbély László magyarsága. Várkonyi Nándor: „A magyar lélek időfeletti”. Veres Péter: „Alkalmazkodni, hogy megmaradhassunk!”

Az aktuális létproblémáink megoldásához érdemes a nagyjainkra figyelni.

 

 

Prax Levente kapta a fiatalok támogatására alapított díjat!

Írásai a VÁR-ban rendszeresen jelennek meg.

 

 

Borbály László

 

 

Dóka Andrea

Vörösmarty Színház: „Rovásírás egy oszlopon” Hommage Tormay Cécile

Dóka Andrea színésznő szereplésével. A Borbély László író szerkesztette műsorban Tormay Cécile  művét mutatta be, hogy felkeltsék az érdeklődést az életmű iránt. Részletek a Bujdosó könyvből. Szellemidézés az 1919-es évek történéseivel. Döbrentei Kornél volt a kiemelt vendég. Petrás Mária vezetésével a hallgatóság elénekelte a régi magyar Himnuszt, a Boldogasszony, anyánkat.

 

 

Petrás és Döbrentei

A második részben Bobory Zoltán 2 könyvet ajánlott. A Kötéltánc c. novelláskötetről beszélt , és Lukácsy József előszavát olvasta fel: P. Makári Éva mutatta be a Carmina Albae Regiae c. antológiát.

 

 

Bobory Zoltán

 

 

P. Maklári Éva

 

 

Legvégül az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Égi Örömök címmel tartott kitűnő előadást a Nagyszínpadon.