Határon Túli Magyar Irodalom napjai – harmadik nap

 

 

A programot támogatta:

 

 

Weboldal:http://www.nka.hu/

 

Alább a harmadik nap eseményei láthatók

 

 

Meghívó

 

2019. október 8., kedd délelőtt

Moderátor: Lukácsy József

 

 

Tófalusi Zoltán

Sulyok Vincéről is tartott előadást.

Illyés Gyula Nobel díjra volt jelölve, Sulyok Vince szerint ezt Kádárék vétózták meg.

Paál Lajos gondolata: „nyomás alatt nő a pálma”

Korondiak fehér humora pedig: „…miért sírtok Trianon miatt, egész Nagy-Romániát hozzánk csatolták.”

Beszélt a Duna delta börtöneiről ahol has tífuszt kaptak a rabok a tisztítatlan Duna vizétől.

Paál Lajos sorsa modell. 6 év börtön. Mátyás szülőházában a fiatalok forradalmi nagygyűlést tartottak, és lemásolta Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című versét. Korondra költözve remete élet és megfigyelések vártak rá. Beszervezni őt sem sikerült.

Salamon László 10 évet kapott 56-ban lefényképezték Budapesten a forradalom idején. Romániába küldték a fotókat és a román rendőrség megtorlása várt rá.

 

 

 

Ködöböcz Gábor

Szózat variációja Trianon után

Arany János – Rendületlenül

Ady Endre – Föl, földobott kő

József Attila – Hazám

Radnóti Miklós – Nem tudhatom…

Kányádi Sándor – Halottak napja Bécsben,  és Fától fáig.

 

Szózat variációk

Szilágyi Domonkos – Bartók Amerikában

Ferenczy István – Dédanyám

Dzsida Jenő – Salmus Hungaricus

1-4 és 6. tétel Salmus Hungaricus, mint szózat variáció. A verstételek elemzése, gondolati hasonlóságok,

Önmeghatározásunk elképzelhetetlen Vörösmarty nélkül. Kultikus természetű vers, a hazafias magatartás eszményi modellje. 14 strófa, kapaszkodunk az örvényes világ szakadéka felett.

Babits Mihály, a világító torony heroizmusa

 

 

Szakolczay Lajos

 

 

Faragó Laura

Rég múlott regősök üljetek mellém

Hét balladát énekelt egyes versszakokat szavakkal mondta.

Szilágyi István – Kő hull a palló kútba. Ez a történet tanulság is, keretező példává nem válhatott, mivel nem derült ki.

 

 

 

Madár János

Trianoni sebek a magyar irodalomban

– Mi valamennyien egy-egy sebek vagyunk.
– Én nem akartam szólalni, de kijelöltek! (Váczi Mihály)

Madár János a még befejezetlen versét olvasta fel: Trianoni sebek címűt. A vers befejezésre vár.

– A haza akkor vész el, ha lemondunk róla.

Ratkó József – Az egész Trianon a soha el nem évülő priusz.

 

Zárszó

 

 

Bobory Zoltán

Ne feledjétek a székesfehérvári három napot. Szeretettel ápoljuk tovább a baráti- és munkakapcsolatokat. A találkozónkra jó érzésekkel gondoljunk vissza.

 

 

Tari István

A Jugoszláv háború után jött ide először. A háború után szülőföldjén maradt és ott élte meg az igazi problémákat. A magyarság igazi problémája az elöregedés. A fiatalság kirobbanó formát jelent. Erdélyben van most a fiatalságunk, Tari István szerint. Délvidéken a titói kirakat okozott jelentős károkat. A háborúban tapasztalta meg, az érték a család. az életre kell szavaznunk, a tapasztalatokat cseréljük ki! Vendégmunkás sorsok.