Pálfalvi András és Bakonyi István hármas könyvbemutatója

Január 8., szerda, 18 óra

(Vörösmarty Terem)

HÁRMAS KÖNYVBEMUTATÓ

Bemutatjuk

Pálfalvi András: Világok határán

Bakonyi István: Nap-lom 4.

Bakonyi István: Arányok és erények

című könyveket

Vendég: Kaiser László költő, író, kiadóvezető

Házigazda: Bobory Zoltán

 

 

 

Meghívó

 

 

Bobory Zoltán köszöntötte az írókat, a nagyszámú közönséget és Kaiser Lászlót.

 

 

Kaiser László örömmel jön vidékre. A Hungarovox (Magyar Hang) könyvkiadó szerepéről beszélt.  A megjelent kiadványok között vannak fehérvári szerzők is.

 

 

 

Bakonyi István beszélt Takács Imréről, és Pálfalvi András könyvét méltatta.

 

 

 

Bakonyi István felolvasta az Arányok és erények könyvhöz írt bevezetőjét. Bemutatta Pálfalvi Andrást; népművelő tevékenységét és költészetének kibontakozását. Visszakanyarodtak a pálya elejére, és szóba került Ámos István alakja is.

 

 

 

Pálfalvi András felolvasta a húga emlékére írott Elhagyott szobában c. versét. Családi történetekre emlékezett. Világok határán költeményét unokájának írta. „Tükör által homályosan”

 

 

Kaiser László Bakonyi István ajánlására adta ki András könyvét.  Versbeszéd a nyelvezete, formai fegyelem jellemzi,  és a képei metaforákkal telítettek.  Kiadásában közel 700 könyvet jelentetett meg, és ismertette kiadói munkáját.

 

 

Bakonyi István Napló 4. c.  könyvének előszavát Bobory Zoltán írta, amit fel is olvasott. A 4. megjelent napló-könyv nagy szolgálatot tett a város számára.

 

 

 

Kaiser László is szereti a naplóírás műfaját. A léleköblítés egyik formája. Szépirodalmi műfaj és kordokumentum is.

Az Arányok és erények c.   könyvet is ismertette. A könyv széles  tematikájú,  tanulmányok, recenziók és esszék gyűjteménye, szépírói igénnyel. Bakonyi István anár ember, és organizátori szerepkört is betölt (A Vörösmarty Társaság alelnöke és Csoóri Sándor Társaság elnöke). A borító grafikája Pék Eszter Anna munkája.

 

 

Bakonyi István elérzékenyülten olvasta fel Balatoni villanások  c. írását olvasta fel.

 

 

A sikeres könyvbemutató zárásául, Pálfalvi András Álmos István halálára írott  versét mondta el.