Bajathy Ferenc új verseskötetének bemutatója

Február 27., csütörtök, 17 óra

(Vörösmarty Terem)

(A)Költő-zug(zúg)

Balajthy Ferenc

új verseskötetét

László Zsolt mutatja be

 

 

Költőzug februári embléma

 

 

Balajthy Ferenc új kötetének külső borítója.

 

 

Cserta Gábor megzenésített Balajthy Ferenc- verseket adott elő gitáron.

 

 

 

László Zsolt a Költőzugról beszélt, a 2 G-és költők, a Gáz utcaiak barátságáról.

 

 

Bobory Zoltán is méltatta a költőt az Előszó, utószó c.  versével.

 

 

Balajthy Ferenc is beszélt  a könyve bemutatójáról. Tettre, helyre versével mutatta be gondolatait, különös metaforáit. „Teszek én a nagy egészre…”

 

 

 

Balajthy Ferenc szerint a versírás kétség és gyötrelem.  Nyelvünk ápolása szent kötelesség. Székesfehérvár élteti az irodalmat, hála a versünnepeknek.

 

 

Rendeki Lajos is méltatta a könyvet. Két verset olvasott fel.

 

 

Balajthy öccse, Balajthy László felolvasta a hozzá írt két verset. Relatív játék – „…A költő játszik”. A költő alázattal és szeretettel adja át igaz gondolatait az olvasónak. Nyár végén Neked c. versében is testvérével beszélgetett.

 

 

 

Dr. Cser Palkovics András polgármester támogatásával született meg a könyv. A szerkesztésben, tervezésben és díszítésben a Revák család munkáját láthatjuk. A Vörösmarty Társaság segítsége és az Extra Nyomda szép munkája is dicséretes.

 

 

Cserta Gábor Ölelés a világ ellen, és Alkonykor  c. verseit énekelte befejezésül

 

 

A költő dedikálta könyvét.